รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวิชชานารี
176 ถนนจริญประเทศ   ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054-350811 เบอร์แฟกส์ 054-313168


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :