ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพรวมของโรงเรียน
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
-  อายุ 1.6 ขวบ
ระดับชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3
-  อนุนาล 1 อายุ 3 ขวบ  ( เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักฐานที่ต้องนำมาสมัครเรียน
1. สูติบัตรนักเรียน      1  ใบ
2. บัตรประชาชนของบิดา, มารดา  อย่างละ 1  ใบ
3. ทะเบียนบ้านของนักเรียน ,บิดา , มารดา  อย่างละ    1 ใบ
4. เอกสารจากโรงเรียนเดิม  ปพ.1  และ สมุดพก
สอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่ ตึกอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์  054 – 350811
เวลา 08.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 5022 ครั้ง